: 7- 01144203904
برچسب های پروژه ها چاپ روی کسیه برنج

کیسه برنج متقال
  • دسامبر 26 2019
  • a@@dmin

کیسه برنج متقال

چاپ روی کسیه برنج در راستای توسعه چاپ و بسته بندی کیسه برنج اولین واحد تولید وچاپ کیسه برنج (گونی برنج) اسپان باند در ایران می باشد که تولیدات ...

ادامه مطلب