: 8- 01144203904

لوگوی شما برندتان نیست!

لوگوی شما برندتان نیست!

لوگوی شما برندتان نیست!

  • 03 دی
  • 0
  • a@@dmin

زمانی که صحبت از برندینگ به میان می آید، لوگو فقط نوک قله یخی خواهد بود که به نمایش گذاشته می شود.

برند شما تجربه ای است که مشتریان با محصولات یا خدماتتان دارند.برند شما چیزی است که مشتریان پشت سرتان می گویند.وعده ای است که به افراد می دهید ارزشی است که در اختیارشان می گذارید.برند شما همه چیز است و همه چیز برند است.برند شما افراد، تسهیلات، ابزارهای ارتباطی، روشی که با مخاطب صحبت می کنید.فراخوان اقدام به عمل، پیام رسانی و همه استراتژی هایی است که در کسب وکارتان دارید.

آیا می توانید لوگویتان را از روی محصولات، سایت یا فلایرهای خود حذف کنید و باز هم شناسایی شوید( افراد بدانند که این محصول یا سایت متعلق به شماست)؟
 

اگر پاسخ شما به این سوال منفی است باید بر روی هویت برند و استراتژی کلی‎تان سخت کار کنید.

برند شما باید پیرامون چرایی هایتان شکل گیرد.

چرایی‎های شما چیزی است که می خواهید برای آن شناخته شوید و به خاطر سپرده شوید. همه چیز لوگو نیست…