: 8- 01144203904

گرافیک

بررسی مهم‌ترین نکات در طراحی و چاپ تراکت
  • دسامبر 18 2019
  • a@@dmin

بررسی مهم‌ترین نکات در طراحی و چاپ تراکت

قتی صحبت از طراحی و چاپ تراکت می‌شود؛ مهم‌ترین نکاتی که باید پیش از انتخاب بررسی شود، سایز، جنس، گرماژ، روکش و در نهایت ...

ادامه مطلب