: 8- 01144203904

چاپ

امکانات و خدمات

  • دستگاه چاپ 4 رنگ هایدلبرگ به همراه برج لاک برای رنگ پنجم و ورنی واتربیسSM 74-4L
  • دستگاه چاپ 2 رنگ هایدلبرگ SORMZ
  • دستگاه چاپ تکرنگ هایدلبرگ SORM
  • دستگاه چاپ GTO تکرنگ

تجهیزات چاپ