: 8- 01144203904
دسته بندی پروژه ها کتاب

کتاب و سر رسید
  • اکتبر 31 2023
  • ARSHIA

کتاب و سر رسید

«یکی از مهمترین بخش‌های تولید و انتشار کتاب، آماده‌سازی و طراحی جلد است. طراحی گرافیک برای کتاب ازآنجاکه تبدیل به محصولی جهت عرضه در ...

ادامه مطلب