: 8- 01144203904
دسته بندی پروژه ها کیسه برنج

کیسه برنج متقال
  • دسامبر 26 2019
  • a@@dmin

کیسه برنج متقال

چاپ روی کسیه برنج در راستای توسعه چاپ و بسته بندی کیسه برنج اولین واحد تولید وچاپ کیسه برنج (گونی برنج) اسپان باند در ایران می باشد که تولیدات ...

ادامه مطلب