: 8- 01144203904
برچسب های پروژه ها اسپان باند آمل

کیسه برنج اسپان باند
  • دسامبر 26 2019
  • a@@dmin

کیسه برنج اسپان باند

اسپان باند چیست پارچه اسپان باند جز منسوجات بی بافت بوده و جنس آن پلی پروپلین می باشد. نام های دیگر پارچه اسپان باند ...

ادامه مطلب