: 8- 01144203904
برچسب های پروژه ها تصویر

ساک خرید اسپان باند
  • دسامبر 26 2019
  • a@@dmin

ساک خرید اسپان باند

چاپ ساک خرید اسپان باند آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که از روشی دو جانبه سودمند به بازاریابی محصول خود بپردازید؟ میپرسید ...

ادامه مطلب
پیش از چاپ
  • a@@dmin

پیش از چاپ

امکانات و خدمات واحد طراحی و نظارت بر چاپ دستگاه پلیت ستر دستگاه برش ولنبرگ دهنه 115  سانتیمتر با دقت صدم میلیمتر دو دستگاه ...

ادامه مطلب
کیسه برنج متقال
  • a@@dmin

کیسه برنج متقال

چاپ روی کسیه برنج در راستای توسعه چاپ و بسته بندی کیسه برنج اولین واحد تولید وچاپ کیسه برنج (گونی برنج) اسپان باند در ایران می باشد که تولیدات ...

ادامه مطلب
چاپ
  • a@@dmin

چاپ

امکانات و خدمات دستگاه چاپ 4 رنگ هایدلبرگ به همراه برج لاک برای رنگ پنجم و ورنی واتربیسSM 74-4L دستگاه چاپ 2 رنگ هایدلبرگ ...

ادامه مطلب
پس از چاپ
  • a@@dmin

پس از چاپ

تجهیزات پس از چاپ امکانات و خدمات دو دستگاه لترپرس 77 سانتی متر دستگاه شماره سریال اتوماتیک چهار دستگاه طلاکوب دستگاه سلفون کش نیمه ...

ادامه مطلب